Parempaa siivouksen kustannustehokkuutta Merantin palvelutiimin avulla

Merantin palvelutiimi auttaa kaikissa puhtaanapidon ongelmissa ja neuvoo kustannustehokkuuden parantamisessa. Tavoiteltu puhtaustaso saavutetaan eri siivouspalveluja käyttämällä. Onnistunut siivouspalvelujen ostaminen ja niiden laadukas toteuttaminen on kolmen osapuolen – asiakkaan, Merantin ja siivoustyöntekijän – toiminnan tulos. Siivous on yhteispeliä!

 

Merantin palveluvalikoimaan kuuluvat säännöllinen ylläpitosiivous tarkistus-, väli- ja jaksottaisine siivouksineen sekä perussiivouksen. Puhtaustason ja siivouskertojen määrän sovimme yhdessä asiakkaan kanssa. Jaksoittainen siivous on harvemmin, mutta säännöllisesti toteutettava siivous. Tällä varmistetaan puhtaustason säilyminen. Perussiivous on taas harvoin ja perusteellisesti suoritettava kertaluontoinen, määritelty siivous, joka tehdään kun ylläpitosiivouksella ja hoitomenetelmillä ei saavuteta sovittua puhtaustasoa. Lue lisää Merantin siivouspalveluista »

 

Asiakkaat voivat itse merkittävästi vaikuttaa siivoamisen kustannustehokkuuteen ja säästää kustannuksissa. Puhtauspalvelujen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat valittu puhtaustaso, toiminnan luonne puhdistettavissa tiloissa, toiminnasta syntyvä lika ja tilojen käyttöasteen vaihtelu. Merkittäviä tekijöitä ovat myös pintojen siivottavuus ja kunto sekä lian kulkeutuminen ulkoa sisätiloihin.

Rakentamisen aikainen puhtaus lähtee hyvästä suunnittelusta. Käytännön toteutukseen kuuluvat rakennussiivous, rakentamisen aikainen ylläpitosiivous sekä loppusiivoukset 1 ja 2. Meranti tarjoaa asiakkaille koko ketjun tai vain osia siitä – kulloisenkin tarpeen mukaan.


Varsinaisen rakennussiivouksen avulla poistetaan rakentamisesta syntyneet pölyt ja epäpuhtaudet. Ylläpitosiivouksella säilytetään sovittu puhtaustaso rakennustoiminnan aikana. Näin varmistetaan työmaan ja rakennettujen tilojen puhtaus ja loppusiivouksen työmäärä pienenee huomattavasti.

 

Rakennuksen valmistuttua luovutuksen lähestyessä tehdään loppusiivous joka koostuu kahdesta vaiheesta: loppusiivous 1:n jälkeen suoritetaan kiinteistötekniikan toimintakoe, jonka jälkeen on vuorossa loppusiivous 2. Rakennustyöt voidaan luokitella puhtausluokkiin P1 ja P2. Meranti hallitsee molemmat puhtausluokat ja niiden vaatimukset erinomaisesti. Lue lisää Merantin rakennussiivouspalvelusta »

 

Meranti käyttää työssään yhteispohjoismaista Insta 800 -laatustandardia. Standardi luo siivouksen laadulle selkeät mittarit ja laatutason eri tilatyypeille. Se on työkalu, jonka avulla asiakkaiden ja Merantin ammattilaisten on helppo yhdessä ja yksiselitteisellä tavalla määritellä siivottavalle kohteelle oikea puhtaustaso. Juuri tämä on Merantin palvelutiimin erikoisosaamisaluetta.

 

“Asiakkaat tästä hyötyvät kaikkein eniten. Siksi juuri heidän tulisi vaatia siivouspalvelujen tuottajilta standardinmukaista toimintaa”.   Merantin palvelutiimi

Kysy lisää ja pyydä tarjous:

 

 

Marianne Tuomainen,
yksikön päällikkö,
p. 050 477 8598
Ota yhteyttä »

 

Heidi Sääskilahti,
palveluesimies,
ylläpito, tilaustyöt,
 p. 050 452 5530
Ota yhteyttä »

 

Tiina Rauhio-Räisänen,
palvelukoordinaattori
p. 050 411 8440
Ota yhteyttä »

 

 

 

 

Antti Rimpeläinen,
palveluesimies, erikoissiivous,
rakennus- ja loppusiivous
 p. 040 487 8779
Ota yhteyttä »

 

Johanna Sallinen,
palveluesimies, palvelumyyjä,
p. 050 401 8744
Ota yhteyttä »

 

Sari Kivioja
palveluasiantuntija
puhelin: 050 466 2596
Ota yhteyttä »