MERANTI PUHDISTAA JA RAIKASTAA SISÄILMAN

 


Quick Treat hapetuskenno
 puhdistaa ilman asunnoissa, hotellihuoneissa, kokoustiloissa, ravintoloissa, keittiöissä, kuntosaleissa ja jätehuoneissa – kaikkialla missä esiintyy hajuhaittoja tai muita sisäilmaongelmia.

 

Quick Treat ilmanpuhdistaja käyttää uutta tekniikkaa joka hävittää hajut, homeet ja bakteerit. Nelimetallinen katalyyttikenno synnyttää UV-valon avulla fotokatalyysireaktion, jonka tuottamat hapettajat leviävät kaikkialle tiloihin. Toisin kuin edellisen sukupolven ilmanpuhdistimet, Quick Treat lähettää ilmaan puhdistavaa plasmaa. Puhdistettavan ilman ei tarvitse kulkea laitteen läpi. Laite ei vaadi suodatinten vaihtoa eikä muutakaan säännöllistä huoltoa.

 

REME poistaa haitalliset mikrobit sisäilmasta. Tuloilmakanavaan asennettava REME ilmanpuhdistuskenno levittää tiloihin hapettajia ja kaasumaista vetyperoksidia. Kaikkialla ilmassa sekä pinnoilla olevat mikrobit häviävät ja kaasut hajoavat. Pienhiukkaset saavat sähköisen varauksen. Partikkelit liimautuvat yhteen ja ovat liian isoja pysyäkseen ilmassa. Toimintaa voidaan tehostaa maadoitetulla partikkelien kerääjällä.


Meranti käyttää puhtaanapidossa, edustaa sekä myy Quick Treat- ja REME-laitteita Pohjois-Suomessa.

Lataa esite ja pyydä tarjous!