Case Hätälä Oy


Meranti pitää puhtaana 
Hätälän suuren kalatehtaanHätälä Oy on Suomen johtava kala-alan yritys. Lähes kaikki tuotteensa se valmistaa Oulun Kaakkurissa sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan. Kalatehtaan puhtaanapidosta ja tehtaan eräistä muista tukipalveluista pitävät omalta osaltaan huolen Meranti Siivouspalvelujen ammattilaiset, jotka työskentelevät useammassa vuorossa vuorokauden aikana.


Hätälästä kerrotaan, että merantilaiset toteuttavat kalatehtaalla monipalvelua, johon kuuluu muun muassa ylläpitosiivousta ja yleensäkin paikkojen pitämistä siistinä, pyykkien pesua sekä neuvottelu- ja ruokailutilojen pöytien kattamista ja tarjoilua. Tarpeen mukaan sovitaan myös lisätöistä kuten vaikkapa ikkunoiden pesusta tai joidenkin kohteiden tehokkaasta perussiivouksesta.


”Meranti on varma toimija,
jonka palveluksessa on osaavaa
ja työteliästä porukkaa”

Meranti vastaa suurelta osin tuotantotilojen siisteydestä päivällä. Varsinaisten tuotantolaitteiden puhtaudesta ja hygieniasta Hätälä kuitenkin huolehtii itse.

Elintarvikkeita valmistava tuotantolaitos on siivoustyötä tekeville vaativa paikka toimia. Paikkojen pitää pysyä moitteettoman siisteinä, työt on tehtävä erityisen tarkasti eikä mitään ylimääräistä saa kantautua etenkään tuotantotiloihin.

 

Elintarviketurvallisuuden vaatimukset on otettava tarkoin huomioon, eikä mitään riskejä saa syntyä. Paljon auttaa se, mikäli puhtaanapidosta vastaavat työntekijät pysyvät samoina. Tässä Meranti on onnistunut hyvin ja lopputulos pysyy laadukkaana.


Muutenkin Hätäläläiset ovat tyytyväisiä jo pitkään jatkuneeseen yhteistyöhön Merantin kanssa.

"Meranti on varma toimija, jonka palveluksessa on osaavaa ja työteliästä porukkaa. Kaikki on sujunut ihan kuten olemme sopineet."

 

Paluu asiakkaat -sivulle  »