Case Kiinteistötahkola Oy 
 

  

 

Yhteinen käsitys siivouksen
laatutasosta on tärkeä

Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten, isännöitsijöiden ja puhtausalan liikkeiden hyvä yhteistyö on tärkeää, jotta taloyhtiöiden tilojen siivoaminen sujuisi jouhevasti ja kaikkia tyydyttävällä tavalla.

Erityisen tärkeänä Kiinteistötahkola Oy:ssä pidetään sitä, että eri osapuolilla on yhteinen näkemys vaadittavasta siivouksen laatutasosta.

”Kaikkien on ymmärrettävä samalla tavalla, millaista jälkeä siivoukselta odotetaan sekä kuinka laajasti ja miten töitä tehdään”, he korostavat.


Laatutaso määriteltiin

Meranti siivoaa useita Kiinteistötahkola Oy:n isännöimiä kerrostaloja – jotka sijaitsevat lähekkäin samalla alueella – sekä yhtä pysäköintilaitosta. Merantista ja siivoamisen sujumisesta  on vain hyvää sanottavaa. Yhteistyö alkoi juuri kuten pitääkin: siivoustyöltä vaadittava laatutaso ja laajuus määriteltiin heti aluksi kaikkien osapuolten kesken.

”Olemme oikein tyytyväisiä Merantin toimintaan. Se on hoitanut työnsä huolellisesti, joustavasti ja luotettavasti sekä pitäen sovitun laatutason. Talojen asukkaat ovat kiitelleet merantilaisia myös ystävällisyydestä ”, kertoo näiden taloyhtiöiden isännöitsijä.

Käytännössä Meranti huolehtii kerrostaloissa lähinnä porraskäytävien ja kerrosten käytävien siisteydestä. Lisäksi se tekee tarvittaessa erilaisia lisätöitä – kuten ikkunoiden pesua – joista sovitaan tapauskohtaisesti. Parkkilaitoksessa työt puolestaan koostuvat ennen kaikkea pölynhallinnasta sekä lattiapintojen ja putkistojen puhdistamisesta.

Mitkä tekijät sitten vaikuttavat siivouksen tavoiteltavaan laatutasoon, kun kerran sen määrittely on niin tärkeää? Näitä tekijöitä on paljonkin, esimerkiksi tilojen likaantumisen aste, tiloissa kävijöiden määrä, vuodenaika ja kiinteistön elinkaaren vaihe.


Asukkaille tieto mittareista

Kiinteistötahkola Oy:n mielestä olisi yleisesti ottaen hyvä, mikäli myös taloyhtiöiden asukkaat tuntisivat entistä tarkemmin siivouksen sovitun laatutason. Tieto tästä auttaisi näitä arvioimaan siivoustyön jälkeä oikeilla mittareilla.

”Asukkaat antavat silloin tällöin palautetta siivouksesta, mutta pystyvät aika usein vain sanomaan, että se toimii heidän mielestään hyvin tai huonosti”.

Meranti valikoitui puhtauspalvelujen tuottajaksi Kiinteistötahkola Oy:n isännöimiin kohteisiin tarjouskilpailun perusteella. Kilpailussa pärjänneiden tarjoajien kanssa käytiin vielä tarkemmat neuvottelut, minkä jälkeen valinta tehtiin.

 

Paluu asiakkaat -sivulle  »