Siivouksen laadulle selkeät mittarit

29.05.2015

Insta 800 -standardi on tuonut siivouksen laadulle selkeät mittarit. Meranti on ensimmäisten puhtausalan yritysten joukossa Suomessa ryhtynyt soveltamaan Instaa omassa toiminnassaan.

Insta 800 -standardi vie puhtausalaa eteenpäin

Siivouksen tavoitteen ja lopputuloksen määrittely ei ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Lukemattomat asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt ja muut puhtauspalvelujen hankkijat – kuten myös niiden tarjoajat – painivat jatkuvasti siivouksen laadun arviointiin liittyvien pulmien parissa.

Nyt tilanteeseen on kuitenkin tulossa parannus. Puhtausala on Suomessa ottamassa ison loikan eteenpäin, kun muissa Pohjoismaissa yleisesti käytössä oleva Insta 800 -standardi on leviämässä myös tänne. Standardi auttaa niin puhtausalan yrityksiä kuin niiden asiakkaita määrittelemään ja arvioimaan siivouksen teknisen laadun yhdenmukaisella tavalla.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä omalla alueellaan edustavan Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Pekka Luoto sanoo, että selväpiirteistä järjestelmää siivouksen laatutavoitteen asettamiseen ja lopputuloksen mittaukseen on kaivattu jo pitkän aikaa.

”Liian usein on käynyt niin, että osapuolet sopivat jotakin epämääräistä, sitten siivous tehdään tavalla tai toisella ja lopuksi todetaan, että tulos ei ehkä sittenkään ole sellainen kuin toivottiin. Kukaan ei kuitenkaan osaa selkeästi sanoa, että millainen tuloksen olisi pitänyt olla”, hän kuvailee.

Luoto toivoo, että Insta 800 -standardi auttaa paitsi arvioimaan siivouspalvelujen laatua myös vertailemaan siivousta koskevia tarjouksia.

Meranti ottanut jo käyttöön

Yksi ensimmäisistä Insta 800 -standardia omassa toiminnassaan soveltavista yrityksistä on oululainen Meranti Puhtauspalvelut. Sen toimitusjohtaja Antti Pietilä on vakuuttunut, että standardista on hyötyä alan yrityksille, mutta ennen kaikkea niiden asiakkaille.

”Asiakkaat tästä hyötyvät kaikkein eniten. Siksi juuri näiden pitäisi vaatia siivouspalvelujen tuottajilta standardin mukaista toimintaa”, hän arvioi.

SFS 5994 Insta 800 hyväksyttiin suomalaiseksi standardiksi vuonna 2012. Standardin käyttäminen on vapaaehtoista. Sen ytimen muodostavat yhteisesti määritellyn laatuprofiilin mukaiset viisi puhtaustasoa. Asiakkaat voivat valita millaisen puhtaustason haluavat eri tilatyypeille sekä pinnoille kuten lattialle, katolle, seinille ja kalusteille.

”Asiakkaiden on helppo vertailla palvelujen sisältöä laatuprofiilin kautta. Samalla standardi ohjaa tarkastelemaan lopputulosta – ei työhön käytettyä aikaa tai muita voimavaroja”, korostaa Antti Pietilä.

Vaatimustaso kasvaa

Myös siivoustyötä tekevien kannalta Insta 800 -standardi on mainio. Antti Pietilä korostaa standardin järkevöittävän siivoojien työtä ja ohjaavan näiden työpanosta siten, että se kohdistuu oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. Entistä ammattimaisempi työtapa lisää myös siivoojien motivaatiota.

”Standardi on yksi osoitus siitä, että osaamis- ja vaatimustaso puhtausalalla kasvaa jatkuvasti. Ammattimainen toimintatapa yhdessä vaatimusten kohoamisen kanssa lisää myös puhtausalan ja alalla työskentelevien arvostusta”, toteaa Pietilä.

Insta 800 -standardi on syntynyt aikoinaan laajan pohjoismaisen yhteistyön tuloksena. Työssä olivat mukana Norjan, Ruotsin ja Tanskan siivousalan yrittäjien, julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistönomistajien, työnantajajärjestöjen, tutkimuslaitosten ja ammattijärjestöjen edustajat.

 

 

« Takaisin uutisarkistoon