Meranti kehittämässä korjausrakentamisen pölyntorjuntaa

28.03.2013

Meranti on ollut aktiivisesti mukana laajassa tutkimuksessa, jossa on kehitetty kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista pölyntorjuntaa korjausrakentamiseen. Hyvällä pölynhallinnalla estetään niin rakennustyöntekijöiden kuin rakennusten käyttäjien altistuminen pölystä aiheutuville terveys- ja viihtyvyyshaitoille.

 

Juuri valmistunut tutkimus on nimeltään Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa – Puhdas ja turvallinen saneeraus. Sen toteuttivat Itä-Suomen yliopisto, Työterveyslaitos ja VTT osana Tekesin Rakennetun ympäristön tutkimusohjelmaa. Lisäksi hankkeeseen osallistui kiinteistönomistajia, rakennusurakoitsijoita, laitetoimittajia, rakennusterveyden ja puhtaudenhallinnan asiantuntijoita sekä alan liittoja.

 

Meranti oli tutkimuksessa mukana erityisesti kehittämässä puhtauden ja pölyntorjunnan suunnittelua, joka tämän päivän rakentamisesta hyvin usein puuttuu. Yrityksen toimitusjohtaja Antti Pietilä on tyytyväinen, että puhtaus ja pölyntorjunta on nyt nostettu vahvasti esille.

 

”Tämä on tärkeä asia, johon rakennustyömailla ei useinkaan kiinnitetä riittävän suurta huomiota”, hän huomauttaa.

 

Pietilä korostaa, että pölyaltistus ei koske vain saneerauskohteissa urakoivia rakennustyöntekijöitä. Usein korjattavissa taloissa työskentelee muitakin ihmisiä tai niissä jopa asutaan. Lisäksi pöly voi levitä laajemminkin ympäristöön.

 

Tutkimuksessa havaittiin, että työntekijöiden pölyaltistumista ja pölyn leviämistä voidaan vähentää merkittävästi, kun pölyntorjunta tehdään suunnitelmallisesti ja tehokkaita menetelmiä käyttäen.

 

Pölyn poisto mahdollisimman lähellä sen syntypaikkaa, korjattavan tilan eristäminen ja alipaineistus sekä sulkutilat korjattavan ja muiden tilojen välillä ovat yleisesti käytettyjä pölynhallintamenetelmiä. Lisäksi työmaan riittävä siivous ja hengityksensuojaimet ovat tärkeitä altistumisen vähentämiskeinoja. Saneerattavan tilan huolellisella eristämisellä ja alipaineistamisella saadaan viereisten tilojen pölypitoisuudet laskemaan alle sisäilmalle asetettujen ohjearvojen. Tämä mahdollistaa liki normaalin toiminnan korjaustyömaan vieressä.

 

Hankkeessa tuotettiin rakennuttajalle ja rakennusurakoitsijalle pölyntorjunnan ohjeet korjausrakentamisessa. Kohti pölyttömämpää korjausrakentamista tähdättiin myös kehittämällä rakennusyrityksille osallistavan työn toimintamalli, jonka tavoitteena on motivoida työntekijöitä kehittämään omaa työtänsä ja ylläpitämään turvallista työympäristöä.

 

 

 

« Takaisin uutisarkistoon