Asiantuntijapalvelut

MerantiAkatemia – puhtausalan
parhaat asiantuntija- ja koulutuspalvelut

Merantin asiantuntija- ja koulutuspalvelut – joiden toteuttamisesta vastaa MerantiAkatemia – auttavat hankkimaan, hallinnoimaan ja kehittämään puhtauspalveluja. Asiantuntija- ja koulutuspalveluja tarvitaan, sillä puhtaus on paljon monimutkaisempi asia kuin äkkiä ajatellen voisi kuvitella.

Kuinka puhtautta hallitaan? Miten ostaa siivouspalveluja? Mikä merkitys siivouksella on hyvinvoinnille ja turvallisuudelle? Miten Insta 800 -standardia käytetään puhtauspalvelujen laadun arvioinnissa? Kuinka siivota tehokkaasti?  

MerantiAkatemia antaa vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

 

Laaja kirjo asiakkaita

Asiantuntija- ja koulutuspalvelumme on tarkoitettu yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme ja siivouspalvelujen hankinnoista vastaaville – muun muassa palvelu- ja teollisuusyrityksille, kaupungeille ja kunnille, kiinteistöjen omistajille, taloyhtiöille, rakennusliikkeille ja siivouspalvelujen tuottajille.

Lisäksi MerantiAkatemia kouluttaa omaa henkilökuntaamme ja puhtausalalle rekrytoitavia. Se toteuttaa sekä yksittäisiä projekteja että pitkäaikaisia kumppanuuksia. Meranti tarjoaa jatkuvasti siivousalan töitä Oulun seudulla. Katso Merantin avoimet työpaikat.

MerantiAkatemia tuo puhtausalan parhaat asiantuntijat neuvomaan, opastamaan ja ratkaisemaan haastavatkin tilanteet. Se lisää tietämystä siivouspalvelujen järkevästä ostamisesta sekä tehokkaasta hallinnoinnista.

Puhtausalalla jo toimiville ammattilaisille MerantiAkatemia tarjoaa alan uusimmat tiedot ja kehittää näiden osaamista. Koulutuksessaan se hyödyntää siivousalan uusimpia teknisiä ratkaisuja – muun muassa virtuaalista oppimisympäristöä.

 

Iso valikoima palveluja

MerantiAkatemian tuottamia asiantuntija- ja koulutuspalveluja ovat muun muassa:

•    Erilaisten pölyn- ja puhtaudenhallintaan liittyvien ongelmien ratkaisu.
•    Rakentamisen aikaisen pölyn- ja puhtaudenhallinnan konsultointi – niin P1- kuin P2-puhtausluokitus ja yhteinen rakennustapa.

     (Muun muassa pölyn- ja puhtaudenhallinnan sekä rakennussiivouksen suunnittelu, P1-koulutus urakoitsijoille, puhtauden tavoitearvojen

     seuranta ja raportointi, rakennus- ja loppusiivouksen ohjeistus ja valvonta, työajan hallintajärjestelmän käyttö,

     työmaakokouksiin osallistuminen.)
•    Insta 800 -standardin mukaisten siivouksen laatuprofiilien laatiminen, oikean siivoustarpeen määrittely sekä siivoustyön

     ja sen laadun seuranta.
•    Puhtaanapidon ja siivoustyön analysointi ja kehittäminen eri kohteissa.
•    Kouluttaminen – myös Merantin oman henkilökunnan. (Muun muassa työpaikkaohjaajien ja työnjohdon koulutus, P1-opetus ja

     perehdytys Insta 800 -laatuprofiilin mukaiseen siivouslaadun seurantaan.)
•    Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava rekrytointikoulutus puhtausalasta kiinnostuneille.

Palvelujen hyödyntäminen kannattaa

Hyvä esimerkki MerantiAkatemian asiantuntijapalveluista on rakentamisen aikaisen pölyn- ja puhtaudenhallinnan sekä rakennussiivouksen sisällön konsultointi. Suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet, neuvomme ja lopuksi valvomme muun muassa mittausten avulla toimenpiteiden toteutuksen – olipa sitten kysymys P1- tai P2-puhtausluokituksesta. Toki teemme mielellämme myös varsinaisen siivoustyön puhtausluokitusten vaatimusten mukaisesti.

Pölyn- ja puhtaudenhallinta rakentamisen eri vaiheissa ei tavallisesti ole rakennuttajan tai urakoitsijoiden ydinosaamista. Siksi MerantiAkatemian tarjoamien asiantuntijapalvelujen hyödyntäminen kannattaa. Se sujuvoittaa rakentamista ja tekee työskentelystä työmaalla turvallisempaa ja mukavampaa. Samalla paranee rakentamisen lopputuloksen laatu.

MerantiAkatemian koulutuksissa ja konsultoinnissa painopisteitä ovat muun muassa ylläpito- ja perussiivouksen merkitys sisäilman laadulle, tilojen viihtyisyydelle ja kiinteistön arvolle.

Lisäksi koulutuksissa paneudutaan esimerkiksi rakennussiivoukseen ja sen vaikutukseen rakentamisen etenemiseen ja työturvallisuuteen. Koulutuksissa käsitellään myös rakennus- ja loppusiivouksen merkitystä rakennuksen koko elinkaarelle.