Asiantuntijapalvelut

Neuvontaa, kehittämistä ja koulutusta

Merantin asiantuntijapalvelut auttavat kehittämään, hankkimaan ja hallinnoimaan puhtauspalveluja. Asiantuntijapalvelumme tuovat asiakkaidemme käyttöön osaamisemme ja pitkän kokemuksemme siivoustyön suunnittelun ja toteuttamisen eri osa-alueista ja niiden johtamisesta.


Asiantuntijapalvelumme on tarkoitettu palvelu- ja tuotantoyrityksille, kaupungeille ja kunnille, kiinteistöjen puhtaanapidosta vastaaville, rakennusliikkeille ja siivouspalvelujen tuottajille. Toteutamme sekä yksittäisiä projekteja ja toimeksiantoja että toimimme asiakkaamme pitkäaikaisena kumppanina.


Hyvä esimerkki asiantuntijapalveluistamme on rakentamisen aikaisen puhtauden- ja pölynhallinnan konsultointi. Suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet sekä neuvomme ja valvomme muun muassa mittausten avulla niiden toteutuksen – olipa sitten kysymys P1- tai P2-puhtausluokituksesta. Toki teemme mielellämme myös varsinaisen siivoustyön puhtausluokitusten vaatimusten mukaisesti.


Rakentamisen aikainen puhtauden- ja pölynhallinta ei tavallisesti ole rakennuttajan tai pää-, sivu- tai aliurakoitsijoiden ydinosaamista. Siksi asiantuntijapalvelujemme käyttö kannattaa. Se sujuvoittaa rakentamista ja tekee työskentelystä työmaalla turvallisempaa ja mukavampaa. Samalla se varmistaa omalta osaltaan rakentamisen lopputuloksen korkean laadun.

 

Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat myös muun muassa Insta 800 -standardin mukaisten siivouksen laatuprofiilien laatiminen, oikean siivoustarpeen määrittely erilaisille ja eri käytössä oleville kiinteistöille, sovitun siivoustyön ja sen laadun seuran Pancomp Clean -järjestelmällä, puhtaanapidon ja siivoustyön analysointi ja kehittäminen sekä siivoustyön koulutus, opastus ja perehdyttäminen.

 

MerantiAkatemia: täsmäkoulutusta työtekijöille, yhteistyökumppaneille sekä asiakasyritysten toimijoille

 

TäsmäKoulutus kehittää ja laajentaa osallistujien osaamista vastaamaan ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen tarpeisiin. Akatemia kouluttaa työpaikkaohjaajia, antaa työnjohdollista koulutusta, P1-koulutusta ja perehdyttää laatuprofiilin mukaiseen siivouksen laadunseurantaan.

Koulutuksen suorittanut ymmärtää ylläpito- ja perussiivouksen merkityksen sisäilman, turvallisuuden ja tilojen käyttötarkoituksen mukaisen siivoustaajuuden toteuttamisessa.

Rakentamisen aikaisen työmaasiivouksen ja loppusiivouksen vaikutus rakennuksen elinkaariajatteluun on yksi koulutuksen osa-alueista. Projektin edistymisen ja aikataulussa pysymisen kannalta tärkeitä ovat puhtauden ja pölyn sekä lian poistamiseen liittyvän työn hallinta, ja työturvallisuuden osaaminen. Rakennusprojektin loppuvaiheessa ennen toimintakokeita tapahtuvan loppusiivouksen hallinta on koulutuksen tärkeä osa-alue.

Akatemian kaikessa koulutuksessa hyödynnetään nykytekniikan ratkaisuja siivouksen hallittavuudessa. Pohjoismainen Insta 800 -standardi ja sen käyttäminen siivouksen teknisen laadun arvioinnissa kuuluvat koulutusohjelmaan.