Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat palvelustamme

Etusivu » Yritys » Referenssit

Laaja kirjo asiakkaita

Merantin asiakkaiden joukossa on niin suuria kuin pieniä yrityksiä ja yhteisöjä eri toimialoilta, asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöitä, sairaaloita, virastoja, toimistoja, liiketiloja ja tietysti myös kotitalouksia. Kaikille asiakkailleen – näiden koosta ja toimialasta riippumatta – Meranti tarjoaa sujuvat, laadukkaat ja kustannustehokkaat siivouspalvelut.

Meranti pitää puhtaana Hätälän suuren kalatehtaan

Case Hätälä Oy

”Meranti on varma toimija, jonka palveluksessa on osaavaa ja työteliästä porukkaa. Kaikki on sujunut ihan kuten olemme sopineet.”

Hätälä Oy on Suomen johtava kala-alan yritys. Lähes kaikki tuotteensa se valmistaa Oulun Kaakkurissa sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan. Kalatehtaan puhtaanapidosta ja tehtaan eräistä muista tukipalveluista pitävät omalta osaltaan huolen Meranti Siivouspalvelujen ammattilaiset, jotka työskentelevät useammassa vuorossa vuorokauden aikana.

Hätälästä kerrotaan, että merantilaiset toteuttavat kalatehtaalla monipalvelua, johon kuuluu muun muassa ylläpitosiivousta ja yleensäkin paikkojen pitämistä siistinä, pyykkien pesua sekä neuvottelu- ja ruokailutilojen pöytien kattamista ja tarjoilua. Tarpeen mukaan sovitaan myös lisätöistä kuten vaikkapa ikkunoiden pesusta tai joidenkin kohteiden tehokkaasta perussiivouksesta.

Meranti vastaa suurelta osin tuotantotilojen siisteydestä päivällä. Varsinaisten tuotantolaitteiden puhtaudesta ja hygieniasta Hätälä kuitenkin huolehtii itse.

Elintarvikkeita valmistava tuotantolaitos on siivoustyötä tekeville vaativa paikka toimia. Paikkojen pitää pysyä moitteettoman siisteinä, työt on tehtävä erityisen tarkasti eikä mitään ylimääräistä saa kantautua etenkään tuotantotiloihin.

Elintarviketurvallisuuden vaatimukset on otettava tarkoin huomioon, eikä mitään riskejä saa syntyä. Paljon auttaa se, mikäli puhtaanapidosta vastaavat työntekijät pysyvät samoina. Tässä Meranti on onnistunut hyvin ja lopputulos pysyy laadukkaana.

Muutenkin Hätäläläiset ovat tyytyväisiä jo pitkään jatkuneeseen yhteistyöhön Merantin kanssa.

Meranti uusi Studio Ollilan lattian Dr. Schutzilla

Case Studio Ollila

Ennen kuin oululainen valokuvausliike Studio Ollila muutti uusiin toimitiloihinsa, täytyi tilojen lattia uusia. Aikaisemmin myymälänä toimineen huoneiston lattia oli kulunut ja myös väärän värinen. Sisustussuunnittelun tehneen SISU Interiorin neuvosta Studio Ollila turvautui remontissa saksalaiseen Dr. Schutz -menetelmään. Lattian uusimistyön suoritti Meranti, joka on sertifioitu Dr. Schutz -urakoitsija.

Dr Schutzin avulla vanhat ja kuluneet lattiat voi helposti kunnostaa uuden veroisiksi. Menetelmä tekee lattian päälle kestävän ja suojaavan pinnoitteen, joka myös muun muassa helpottaa siivousta, vähentää perushuollon tarvetta ja estää erilaisten jälkien muodostumista.

”Värisävyt ovat
juuri oikeat”

Studio Ollilan studion lattiassa määriteltiin käytettäväksi kolmea eri väriä, joiden avulla rajataan kuvausalueita. Lisäksi studion yhdessä seinässä on tehosteväri, jonka haluttiin toistuvan täsmälleen samanlaisena myös lattiassa.

Vanhan lattian pinnoittaminen kesti muutaman päivän ja onnistui erinomaisesti. Korjattavaa pinta-alaa oli noin 120 neliömetriä. ”Meranti teki remontin juuri kuten sovittiin. Aikataulu piti ja lattiasta tuli sellainen kuin oli suunniteltu. Värisävyt ovat juuri oikeat. Ja kunnoltaan lattia on nyt kuin uusi”.

Myös hintaan Studio Ollilassa ollaan tyytyväisiä. Dr. Schutz tuli selvästi edullisemmaksi kuin uusi lattia.

Tutustu tarkemmin lattioiden pinnoituksiin

Riverside Rockia siivotaan
Insta 800:n tahtiin

Case Asunto Oy Oulun Riverside Rock

Värtön kaupunginosaan Oulussa nousi vuonna 2008 Asunto Oy Riverside Rockin kahdeksankerroksinen asuintalo. Huoneistoja rakennuksessa on kaikkiaan 26 kappaletta. Meranti on huolehtinut talon yleisten tilojen puhtaudesta vuoden 2015 alusta lähtien.

Merantin työntekijä käy siivoamassa Riverside Rockissa kolme kertaa viikossa. Taloyhtiön hallitus kiittelee yhteistyön Merantin kanssa sujuneen varsin mallikkaasti: työn jälki on ollut hyvä ja asiakas on saanut omat toiveensa kuuluviin.

”Tämä on selkeyttänyt
pelisääntöjä kovasti”

Riverside Rockin ja Merantin yhteistyötä on raamittanut siivouksen teknistä laatua koskeva Insta 800 -standardi, jonka käyttö on vähitellen Suomessakin yleistymässä. Osapuolet ovat Insta 800:n periaatteita soveltaen selkeästi määritelleet siivoukselta edellytettävän laadun ja sen mittauksen.

”Olemme Merantin kanssa käyneet tarkkaan läpi, että mitä me haluamme ja kuinka siivouksen tulos arvioidaan. Tämä on selkeyttänyt pelisääntöjä kovasti”.

Meranti valikoitui puhtauspalvelujen toimittajaksi Riverside Rockiin tarjouskilpailun jälkeen. Valinnassa painoi taloyhtiön mukaan paitsi hinta myös Merantin maine palvelujaan jatkuvasti kehittävänä yrityksenä. Taloyhtiö myös toivoi, että siivooja olisi aina sama henkilö – ja tämä on loma-aikoja lukuun ottamatta myös toteutunut.

”Olemme kaiken kaikkiaan varsin tyytyväisiä. Totta kai aina löytyy jotain parannettavaa. Näistä asioista voimme kuitenkin aina kaikessa rauhassa keskustella Merantin kanssa”, todetaan taloyhtiöstä.

Päivystystilojen remontin
pölynhallinta kuntoon

Case Oulaskankaan sairaala

Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen tilat korjattiin perusteellisesti reilun vuoden kestäneessä remontissa, joka valmistui vuoden 2015 lokakuussa. Vanhoista tiloista jäivät jäljelle vain pilarit ja palkit sekä muut kantavat rakenteet – kaikki muu uusittiin. Remontoidun tilan pinta-ala on noin 1 500 neliömetriä.

Pölynhallinta tuotti korjaustöiden aikana huomattavia haasteita. Tarkoituksena oli alusta asti noudattaa P1-puhtausluokan asettamia vaatimuksia, mutta tähän ei päästy. P1:n saavuttaminen edellyttää muun muassa tiettyjen tarkkojen toimintaohjeiden noudattamista ja määriteltyjen pölyn raja-arvojen alittamista.

Oulaskankaan sairaalan kiinteistöpäällikkö kertoo, että Merantin asiantuntijat päätettiin kutsua paikalle, kun ongelmat pölynhallinnassa tulivat ilmi. ”Merantilaiset suorittivat työmaalla pölymittauksia sekä kävivät useaan kertaan antamassa ohjeistuksia oikeista työtavoista ja -menetelmistä. Lisäksi Meranti muun muassa oli mukana uusittujen tilojen vastaanottotarkastuksessa”, hän toteaa.

”Merantin asiantuntijat
olivat päteviä”

Merantista oli ehdottomasti hyötyä remontin pölynhallinnan kohentamisessa. Koetuista ongelmista huolimatta työmaalla lopulta yllettiin P1-puhtausluokan vaatimuksiin. Merantin toiminnasta Oulaskankaan sairaala antaa korkeat pisteet. ”Meranti esitti asiat selkeästi ja vakuuttavasti. Yrityksen asiantuntijat olivat päteviä ja heillä oli käytössään hyvät välineet. He myös hoitivat tämän projektin jämäkästi loppuun asti”.

Oulaskankaan sairaala sijaitsee Oulaisten kaupungissa noin sadan kilometrin päässä Oulusta. Useiden alojen erikoissairaanhoitoa tarjoava sairaala kuuluu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.

Yhteinen käsitys siivouksen
laatutasosta on tärkeä

Case Kiinteistötahkola Oy 

Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten, isännöitsijöiden ja puhtausalan liikkeiden hyvä yhteistyö on tärkeää, jotta taloyhtiöiden tilojen siivoaminen sujuisi jouhevasti ja kaikkia tyydyttävällä tavalla.

Erityisen tärkeänä Kiinteistötahkola Oy:ssä pidetään sitä, että eri osapuolilla on yhteinen näkemys vaadittavasta siivouksen laatutasosta.

”Kaikkien on ymmärrettävä samalla tavalla, millaista jälkeä siivoukselta odotetaan sekä kuinka laajasti ja miten töitä tehdään”, he korostavat.

Laatutaso määriteltiin

Meranti siivoaa useita Kiinteistötahkola Oy:n isännöimiä kerrostaloja – jotka sijaitsevat lähekkäin samalla alueella – sekä yhtä pysäköintilaitosta. Merantista ja siivoamisen sujumisesta  on vain hyvää sanottavaa. Yhteistyö alkoi juuri kuten pitääkin: siivoustyöltä vaadittava laatutaso ja laajuus määriteltiin heti aluksi kaikkien osapuolten kesken.

”Olemme oikein tyytyväisiä Merantin toimintaan. Se on hoitanut työnsä huolellisesti, joustavasti ja luotettavasti sekä pitäen sovitun laatutason. Talojen asukkaat ovat kiitelleet merantilaisia myös ystävällisyydestä ”, kertoo näiden taloyhtiöiden isännöitsijä.

Käytännössä Meranti huolehtii kerrostaloissa lähinnä porraskäytävien ja kerrosten käytävien siisteydestä. Lisäksi se tekee tarvittaessa erilaisia lisätöitä – kuten ikkunoiden pesua – joista sovitaan tapauskohtaisesti. Parkkilaitoksessa työt puolestaan koostuvat ennen kaikkea pölynhallinnasta sekä lattiapintojen ja putkistojen puhdistamisesta.

Mitkä tekijät sitten vaikuttavat siivouksen tavoiteltavaan laatutasoon, kun kerran sen määrittely on niin tärkeää? Näitä tekijöitä on paljonkin, esimerkiksi tilojen likaantumisen aste, tiloissa kävijöiden määrä, vuodenaika ja kiinteistön elinkaaren vaihe.

Asukkaille tieto mittareista

Kiinteistötahkola Oy:n mielestä olisi yleisesti ottaen hyvä, mikäli myös taloyhtiöiden asukkaat tuntisivat entistä tarkemmin siivouksen sovitun laatutason. Tieto tästä auttaisi näitä arvioimaan siivoustyön jälkeä oikeilla mittareilla.

”Asukkaat antavat silloin tällöin palautetta siivouksesta, mutta pystyvät aika usein vain sanomaan, että se toimii heidän mielestään hyvin tai huonosti”.

Meranti valikoitui puhtauspalvelujen tuottajaksi Kiinteistötahkola Oy:n isännöimiin kohteisiin tarjouskilpailun perusteella. Kilpailussa pärjänneiden tarjoajien kanssa käytiin vielä tarkemmat neuvottelut, minkä jälkeen valinta tehtiin.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Katso yhteystiedot Jätä yhteydenottopyyntö