Avainhenkilömme ovat suorittaneet Insta 800-standardin edellyttämän sertifiointikoulutuksen

Etusivu » Yritys » Insta 800

Insta 800 -standardi auttaa
määrittämään siivouksen laadun

Meranti ryhtyi yhtenä ensimmäisistä suomalaisista siivousalan yrityksistä soveltamaan toiminnassaan Insta 800 -standardia. Avainhenkilömme ovat suorittaneet standardin edellyttämän sertifiointikoulutuksen. Muissa pohjoismaissa jo pitkään käytössä ollut Insta 800 hyväksyttiin Suomessa vuonna 2012, mutta sen käyttäminen on vapaaehtoista. Standardi pitää sisällään siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmän.

Tutustu Merantin Insta-800 –esitteeseen

Insta 800 -standardin hyödyt

Insta 800 -standardista on merkittävää hyötyä niin siivousalan palveluja hankkiville asiakkaille kuin niitä tarjoaville yrityksille, sillä se auttaa dokumentoimaan yksiselitteisesti ennalta määritellyn laatutason. Standardi sisältää myös tarkat kriteerit, joiden avulla siivouksen tekninen laatu voidaan todentaa. Näin siivoustyön tilaaja ja suorittaja voivat tarkastaa, että onko sovittu laatutaso saavutettu.

Asiakkaat voivat Insta 800 -standardia käyttäen määritellä selkeästi laatuvaatimuksensa esimerkiksi siivouspalveluja kilpailuttaessaan. Näin tarjousten vertailu on helpompaa; palveluntarjoajien on puolestaan helpompi laatia niitä.

Meranti Siivous Premium

Meranti Premium soveltuu asiakkaille, jotka haluavat hyödyntää eri käyttö- ja kulutusasteen sekä eri kone- ja käsityömenetelmien tuomat aika- ja hintavaihtelut. Meranti Premiumin asiakas saa käyttöönsä Pancompin työnhallintajärjestelmän raportit siivouskohdekohtaisesti.

Meranti Siivous Plus

Meranti Siivous Plus sisältää puhtauspalvelujen toimittamisen kiinteään, ennalta sovittuun hintaan. Siivous toteutetaan yhdessä sovitun puhtaustason mukaisena ylläpitosiivouksena, keskittyen kunkin siivottavan kohteen tärkeimpiin asioihin. Meranti Siivous Plus soveltuu erityisesti asiakkaille, joiden siivoustarpeet pysyvät samoina, eivätkä vaihtele voimakkaasti esimerkiksi vuodenajan, kävijämäärän tai muun syyn johdosta.

Laatuprofiilin viisi puhtaustasoa

Standardin ytimen muodostavat yhteisesti määritellyn laatuprofiilin mukaiset viisi puhtaustasoa. Asiakkaat voivat valita millaisen puhtaustason haluavat eri tilatyypeille ja pinnoille kuten lattialle, katolle, seinille ja kalusteille.

Standardi määrittelee muun muassa:

  • silmämääräisen tarkastuksen pääperiaatteet ja järjestelmän kuvauksen
  • siivouksen teknisen laadun arviointimenettelyn
  • tarkastusmenettelyt ja -ehdot
  • asiakkaille annettavaa raporttia koskevat vaatimukset
  • mittauslaitteilla tehtävät mittaukset ja tarkastukset
  • arviointilomakkeen ja tarkastuksen raportointilomakkeen

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Katso yhteystiedot Jätä yhteydenottopyyntö