Meranti auttaa mielellään oikeanlaisen ja toivottuun lopputulokseen johtavan siivouspalvelun hankkimisessa

Etusivu » Palvelut » Siivoaminen on yhteispeliä

Siivoaminen on yhteispeliä

Kumppanuus tuottaa puhtautta parhaiten

Paras tulos siivouksessa saavutetaan, kun siivouspalvelujen ostaja ja niiden toteuttaja sitoutuvat kumppanuuteen – kantamaan kumpikin omalta osaltaan ne vastuut ja velvoitteet, jotka takaavat siivouksen onnistumisen.

Kumppanuutta tarvitaan usein heti siivouspalveluja hankittaessa. Siivouspalvelujen ostaminen ei ole yksinkertaista. Apu on kuitenkin lähellä. Ammattitaitoisena siivouspalvelujen tuottajana Meranti auttaa mielellään oikeanlaisen ja toivottuun lopputulokseen johtavan siivouspalvelun hankkimisessa.

Vastuullisuus suhteessa asiakkaisiin, työntekijöihin, erilaisiin velvoitteisiin ja ympäristöön kuuluu myös kumppanuuteen.

Onnistunut siivouspalvelujen ostaminen ja niiden laadukas toteuttaminen on kolmen osapuolen – asiakkaan, Merantin ja siivoustyöntekijän – toiminnan tulos. Siivous on yhteispeliä!

Vastuullinen ja oikea siivouksen hankintatapa

Asiakas

Asiakas antaa Merantille perustiedot siivottavasta kohteesta. Yhdessä määritellään asiakkaan kannalta tarkoituksenmukainen siivouksen palvelutaso. Tässä voidaan hyödyntää Insta 800 -standardin mukaisia laatuprofiileja, joiden avulla pystytään yksiselitteisesti määrittelemään siivouksen tavoiteltu palvelutaso eri pintaryhmille ja kuinka tason toteutuminen mitataan.

Asiakas ja Meranti sopivat lisäksi siivouksen hinnasta. Samalla asiakkaalle syntyy käsitys siitä, kuinka paljon siivoukseen käytettävä budjetti vaikuttaa toteutuvaan puhtaustasoon.

Sovittu palvelutaso

Laatuprofiili on työkalu siivouksen tarvetason kartoitukseen. Se muun muassa kertoo, mitä pintoja siivotaan. Pintoja ovat lattiat, kalusteet, seinät ja katot.

Rakennuksen ja sen pintojen kuntoa sekä sisäilman laatua seurataan pitkäjänteisesti tavoitteena muun muassa kiinteistön rahallisen arvon säilyttäminen. Asiakkaalla on mahdollisuus verrata hinnan ja laadun vuorovaikutusta.

Meranti

Meranti toteuttaa siivouksen sovitun palvelutason mukaisesti. Yritys myös tarkkailee jatkuvasti, vastaako palvelutaso asiakkaan tarvetta. Siivouksen laatu on luvatun palvelutason ylläpitämistä.

Työntekijöilleen Meranti varmistaa sellaiset olosuhteet, välineet ja valmiudet, että he voivat onnistua työssään. Onnistumiseen voi vaikuttaa myös asiakas luomalla osaltaan siivoustyöntekijöille oikeanlaiset puitteet.

Tilojen käyttöperusteinen puhtaanapito huomioi siivoustarpeen vaihtelun eri vuodenaikoina. Käytettyä työaikaa seurataan PANCOMP-menetelmällä ja kausilaskutus suoritetaan toteutuneen työajan mukaan. Tila on aina puhdas. Klikkaa kuvaa ja avaa suurempana.

Siivoustyöntekijä

Tärkein tekijä siivouksen lopputuloksen kannalta – ja asetetun palvelutason tuottamisessa –  on aina siivoustyöntekijä. Tämän ammattitaidolla, osaamisella ja sitoutumisella on keskeinen merkitys. Merantin työntekijät ovat siivousalan asiantuntijoita, jotka ovat ylpeitä työstään.

Oikein mitoitettu  ja toteutettu siivoaminen takaa, että tilat ovat terveelliset, viihtyisät, turvalliset ja tehokkaan työskentelyn mahdollistavat. Lisäksi hyvin siivottu kiinteistö säilyttää arvonsa koko elinkaarensa ajan.

Oikeat keinot lian poistamiseen – kohti vähemmän kuormittavaa siivousta

Esimerkkejä Merantin palveluista

Meranti on lähellä asiakasta ja tuntee taloyhtiöiden tarpeet ja erityispiirteet. Näin syntyy valmius palvella asiakasta nopeasti ja tehokkaasti. Osaava siivooja valitsee aina likaan ja työtehtävään sopivan
menetelmän. Vastuullinen siivous on ympäristöä, pintamateriaaleja ja rakenteita säästävää – ja samalla tekijälleen turvallista ja ergonomista.

Ammattitaitoinen siivooja raportoi taloyhtiössä havaitsemistaan huolto- ja lisäsiivoustarpeista.
Laadunseurantakierroksilla valvotaan palvelun toteutumista ja ohjataan työntekijää. Asiakkaan kanssa suoritetaan yhteisiä kiinteistökierroksia säännöllisin väliajoin.

Merantin sujuva yhteistyö isännöitsijän ja kiinteistöhuollon kanssa parantaa taloyhtiön asukkaiden viihtyvyyttä, turvallisuutta ja arjen sujuvuutta.

Siivous sekä puhtauden- ja pölynhallinta – tärkeä osa kiinteistön elinkaarta

Rakentamisessa syntyy väistämättä pölyä ja likaa. Siksi perusteellinen puhtauden- ja pölynhallinta on tarpeen. Se varmistaa terveellisen ja turvallisen ympäristön niin rakentajille kuin valmiin rakennuksen käyttäjille.

Rakenteet ja kulutuspinnat tulee suunnitella kestämään rakennusten käytön ja huollon asettamat vaatimukset. Pintamateriaalien kustannuksista hankinta muodostaa vain 5 prosenttia, loput 95 prosenttia ovat rakennuksen elinkaaren aikaisia ylläpito- ja käyttökustannuksia. On järkevää valita oikeanlaiset ja helposti puhdistettavat pintamateriaalit, ei pelkästään edullisimpia. Näin siivoukseen käytettävät työtunnit ja kustannukset vähenevät.

Elinkaaren aikaisia kustannuksia säästävät:

  • Oikeanlaiset rakennusmateriaalit
  • Tilojen helppohoitoisuus
  • Koneiden ja laitteiden oikeanlainen hoito ja huolto

 

Sovittu palvelutaso – täysi vastine rahalle

Palvelun tason suunnittelu etukäteen INSTA 800-standardin avulla.
• Asiakas määrittää laatutason: mikä on hyvä ja sopiva laatu
• Työn lopputulos on asiakkaan vaatimuksen täyttyminen

Kysy lisätietoja meranti@meranti.fi tai soita 020 833 3150

Meranti soveltaa toiminnassaan yhtenä ensimmäisistä siivousalan yrityksistä Suomessa pohjoismaista Insta 800 -standardia. Insta 800 auttaa siivouspalvelujen tarjoajaa ja asiakasta määrittelemään ja arvioimaan siivouksen teknisen laadun yksiselitteisellä tavalla.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Katso yhteystiedot Jätä yhteydenottopyyntö