Etusivu » Palvelut » Rakennussiivous » Merantipro

MerantiPro

Rakentamisessa syntyy väistämättä pölyä ja likaa. Tämä aiheuttaa terveys- ja viihtyvyyshaittoja niin rakentajille kuin valmiin rakennuksen käyttäjille. Meranti siivoaa työmaasn siistiksi ja mahdollistaa laadukkaan rakentamisen. Tämä ehkäisee pintojen käyttöarvon alentumista ja sisäilmapulmia.

Merantin kokenut ja osaava henkilökunta hallitsee kaikki rakennustyömaan siivouksen osa-alueet aina puhtauden- ja pölynhallinnan suunnittelusta loppusiivoukseen saakka. Projektin aikana Meranti määrittää osaavan henkilöstön resurssit eri rakennustyövaiheisiin.

Osaava rakentamisen aikainen siivous sekä puhtauden- ja pölynhallinta lähtee hyvästä suunnittelusta (katso Merantin asiantuntijapalvelut). Sen käytännön toteutukseen kuuluvat rakennussiivous, rakentamisen aikainen ylläpitosiivous sekä loppusiivous 1 ja loppusiivous 2.  Tarjoamme asiakkaillemme koko ketjun tai vain osia siitä – aivan näiden tarpeiden mukaisesti.

Puhtauden- ja pölynhallinta on olennainen osa itse rakentamista. Varsinaisen rakennussiivouksen avulla poistetaan rakentamisesta syntyneet pölyt ja epäpuhtaudet. Ylläpitosiivouksella säilytetään sovittu puhtaustaso rakennustoiminnan aikana. Hyvin hoidettu rakennussiivous ja ylläpitosiivous varmistavat työmaan ja rakennettujen tilojen puhtauden. Alusta saakka huomioitu puhtaustason ylläpito parantaa rakentamisen laatua ja tuo lisäarvoa tulevan kiinteistön elinkaaren aikana. Lisäksi työmäärä loppusiivouksessa pienenee.

Rakennuksen valmistuttua ja sen luovutuksen lähestyessä tehdään loppusiivous. Tavallisesti loppusiivouksen tilaa pääurakoitsija. Loppusiivous koostuu kahdesta vaiheesta: loppusiivous 1:n jälkeen suoritetaan kiinteistötekniikan toimintakoe, minkä jälkeen on vuorossa loppusiivous 2.

Puhtausluokka P1 edellyttää, että rakennustöiden päättyessä rakennus on puhdas eikä pinnoilla ole irtolikaa tai pölyä ennen talotekniikan toimintakokeiden aloittamista. Pölykertymälle on myös määritelty sallitut arvot ennen toimintakokeita ja rakennuksen luovutusta. P2 puolestaan tarkoittaa, ettei rakennustöillä ole erityisiä puhtausvaatimuksia, toimintaohjeita tai raja-arvoja pölylle. Rakennustyö täytyy kuitenkin tehdä rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaisesti. Menetelmät tuovat lisäarvoa koko kiinteistön elinkaarivaiheisiin.

MerantiPRO ympäristöystävällisyys

Meranti välittää ympäristön tilasta. Maan, ilman ja veden puhtaus huomioidaan koko rakentamisprosessin ajan. Merantin käyttämät työvälineet ja puhdistusaineet ovat ympäristöystävällisiä ja vähentävät päästöjä sekä ympäristökuormitusta.

MerantiAkatemia: asiantuntevaa koulutusta työtekijöille,
yhteistyökumppaneille sekä asiakasyritysten toimijoille

MerantiAkatemian asiantuntijapalvelut kehittää ja laajentaa osallistujien osaamista vastaamaan ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen tarpeisiin. Akatemia kouluttaa työpaikkaohjaajia, antaa työnjohdollista koulutusta, P1-koulutusta ja perehdyttää laatuprofiilin mukaiseen siivouksen laadunseurantaan.

Koulutuksen suorittanut ymmärtää ylläpito- ja perussiivouksen merkityksen sisäilman, turvallisuuden ja tilojen käyttötarkoituksen mukaisen siivoustaajuuden toteuttamisessa.

Rakentamisen aikaisen työmaasiivouksen ja loppusiivouksen vaikutus rakennuksen elinkaariajatteluun on yksi koulutuksen osa-alueista. Projektin edistymisen ja aikataulussa pysymisen kannalta tärkeitä ovat puhtauden ja pölyn sekä lian poistamiseen liittyvän työn hallinta, ja työturvallisuuden osaaminen. Rakennusprojektin loppuvaiheessa ennen toimintakokeita tapahtuvan loppusiivouksen hallinta on koulutuksen tärkeä osa-alue.

Akatemian kaikessa koulutuksessa hyödynnetään nykytekniikan ratkaisuja siivouksen hallittavuudessa. Pohjoismainen Insta 800 -standardi ja sen käyttäminen siivouksen teknisen laadun arvioinnissa kuuluvat koulutusohjelmaan.

Meranti soveltaa toiminnassaan yhtenä ensimmäisistä siivousalan yrityksistä Suomessa pohjoismaista Insta 800 -standardia. Insta 800 auttaa siivouspalvelujen tarjoajaa ja asiakasta määrittelemään ja arvioimaan siivouksen teknisen laadun yksiselitteisellä tavalla.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Katso yhteystiedot Jätä yhteydenottopyyntö