Rakennussiivous

Siistiä ja puhdasta rakentamista

Rakentamisessa syntyy väistämättä pölyä ja likaa. Tämä aiheuttaa terveys- ja viihtyvyyshaittoja niin rakentajille kuin valmiin rakennuksen käyttäjille. Meranti tekee työmaasta siistin ja mahdollistaa laadukkaan rakentamisen. Tämä myös ehkäisee kosteus- ja sisäilmaongelmia jo ennalta.


Osaava rakentamisen aikainen puhtauden- ja pölynhallinta lähtee hyvästä suunnittelusta (katso Merantin asiantuntijapalvelut). Sen käytännön toteutukseen kuuluvat rakennussiivous, rakentamisen aikainen ylläpitosiivous sekä loppusiivous 1 ja loppusiivous 2. Tarjoamme asiakkaillemme koko ketjun tai vain osia siitä – aivan näiden tarpeiden mukaisesti.


Puhtauden- ja pölynhallinta on olennainen osa itse rakentamista. Varsinaisen rakennussiivouksen avulla poistetaan rakentamisesta syntyneet pölyt ja epäpuhtaudet. Ylläpitosiivouksella säilytetään sovittu puhtaustaso rakennustoiminnan aikana. Hyvin hoidettu rakennussiivous ja ylläpitosiivous varmistavat työmaan ja rakennettujen tilojen puhtauden. Lisäksi työmäärä loppusiivouksessa pienenee.

 

Rakennuksen valmistuttua ja sen luovutuksen lähestyessä tehdään loppusiivous. Tavallisesti loppusiivouksen tilaa pääurakoitsija. Loppusiivous koostuu kahdesta vaiheesta: loppusiivous 1:n jälkeen suoritetaan kiinteistötekniikan toimintakoe, minkä jälkeen on vuorossa loppusiivous 2.

Rakennustyöt voidaan luokitella puhtausluokkiin P1 ja P2. Meranti hallitsee molemmat puhtausluokat ja niiden vaatimukset erinomaisesti.


Puhtausluokka P1 edellyttää, että rakennustöiden päättyessä rakennus on puhdas eikä pinnoilla ole irtolikaa tai pölyä ennen talotekniikan toimintakokeiden aloittamista. Pölykertymälle on myös määritelty sallitut arvot ennen toimintakokeita ja rakennuksen luovutusta. P2 puolestaan tarkoittaa, ettei rakennustöillä ole erityisiä puhtausvaatimuksia, toimintaohjeita tai raja-arvoja pölylle. Rakennustyö täytyy kuitenkin tehdä rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaisesti.

 

 

Tutustu Merantin ammattimaiseen rakennuspalveluun »LTM-Rakennus Oy:n Petri Laurila kertoo rakennussiivouksen hyödyistä rakennustyömailla.

 

 

 

Meranti huolehtii työturvallisuudesta yhteistyössä Pohjois-Suomen Turvapuiston kanssa.

 

Lue Merantin ja PPT Consultin puhtauden

ja pölynhallinnan asiantuntijapalveluista klikkaamalla kuvaa.

 

Tutustu Meranti – Terveelliset tilat,

viihtyisät ympäristöt-esitteeseen klikkaamalla kuvaa.

 

Lataa Merantin rakennussiivousesite klikkaamalla kuvaa.